Ön Bilgilendirme Formu

 

Sağlayıcı

 

Unvan:Mehmet Akıncılar- Bizero Bisiklet Paylaşım Platformu (“Sağlayıcı” olarak anılacaktır.)
Mersis No:2951875850000001
Teslimat Adresi:Nispetiye Mah. Gazi Güçnar Sok. Uygur Apt. No: 4/7 Beşiktaş/ İstanbul
E-posta:akincilar@bizero.bike
Telefon               :0850 888 2453
ile  
TüketiciAd Soyad/Unvan:### (kısaca “Tüketici”, “Alıcı” olarak anılacaktır.)
Tebligat Adresi:###
E-posta:###
Telefon:###
IP Adresi:###

 

(İşbu Sözleşmede Bizero ve Alıcı ayrı ayrı “Taraf” ve beraberce “Taraflar” olarak adlandırılacaktır.)

 1. KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formunun (“Form”) konusu; Tüketicinin Sağlayıcıya ait https://bizero.bike internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı, teslimi ve ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik(“Yönetmelik”) hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

Taraflar, https://bizero.bike sitesinde yer alan işbu ön bilgilendirme formunun, kullanım şartları ve Tüketici tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura ile birlikte mesafeli satış sözleşmesinin ayrılmaz parçaları olduğunu kabul ve beyan ederler.

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİKLERİ ve ÖDEME BİLGİLERİ

Elektronik ortamdan alınan ürünün tanımı, birim tutarı, adedi ve ödeme koşullarına ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler Tüketici tarafından da onaylanmıştır.

Sağlayıcı tarafından, aşağıda belirtilen abonelik paketleri hizmet olarak sunulmaktadır:

 

Paket Türü12 aylık abonelik6 aylık abonelik1 aylık abonelik
Süresi12 ay6 ay1 ay
AvantajlarıKilit açma ücreti yokKilit açma ücreti yokKilit açma ücreti yok
Günlük 2 saat elektriksiz bisiklet kullanımıGünlük 2 saat elektriksiz bisiklet kullanımıGünlük 2 saat elektriksiz bisiklet kullanımı
Günlük 1 saat elektrikli bisiklet kullanımıGünlük 1 saat elektrikli bisiklet kullanımıGünlük 1 saat elektrikli bisiklet kullanımı
Bizero 2 kullanım hakkıBizero 2 kullanım hakkıBizero 2 kullanım hakkı
Ücretsiz sürüş eğitimiÜcretsiz sürüş eğitimiÜcretsiz sürüş eğitimi
Hafta sonu sürüşlerine katılım hakkıHafta sonu sürüşlerine katılım hakkıHafta sonu sürüşlerine katılım hakkı
Aylık Ödenecek Tutar (TL)19,90 TL29,90 TL39,90 TL
Süreli Olarak İlan Edilen Tutar (TL)*9,90 TL14,90 TL24,90 TL

*Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ### tarihine kadar kurulan sözleşmeler bakımından geçerlidir.

Tüketici yukarıda detaylandırılan hizmetleri; banka kartı, kredi kartı ve hesaba kredi yükleme seçeneklerinden tercih ettiği ödeme yöntemi aracılığıyla satın alabilecektir.

Tüketicinin satın almakta olduğu hizmete ilişkin bilgiler ise şu şekildedir:

Hizmet AdıBirim TutarıAdetKDV TutarıSatış Fiyatı
Ödenecek KDV’li toplam tutar (TL): 
Ödeme Şekli: 

 

 1. GEÇERLİLİK SÜRESİ

Madde 2’de belirtilen fiyatlar satış fiyatıdır. Bizero’nun web sitesinde ilan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Ancak hatayla yanlış yazılan veya güncellenmemiş olan fiyat farklılıklarında Sağlayıcının Tüketiciye bildireceği güncel fiyat geçerli kabul edilecektir. Hata durumlarında hizmet bedelinden fazla çekim yapılmışsa farkı iade edilir. Hizmetin gerçek fiyatı ilan edilenden farklı ise Tüketiciye gerçek fiyat bildirilir. Tüketicinin talebi doğrultusunda gerçek fiyat üzerinden satış gerçekleştirilir ya da satış iptal edilir.

 1. HİZMETİN TESLİMATI ve İFASI

Tüketicinin Bizero websitesinden hizmeti satın alıp ödemeyi yapmasını takip eden ilk iş gününün sonuna kadar, Tüketiciye hizmet tanımlanır ve buna yönelik Bizero mobil uygulaması üzerinden bildirim gönderilir.

Sipariş konusu hizmetin teslimatı için işbu ön bilgilendirme formunun Alıcı tarafından online olarak onaylanmış olması ve hizmet bedelinin Alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 1. CAYMA HAKKI

Cayma hakkı, Alıcı’nın herhangi bir gerekçe göstermeksizin, hiçbir hukuki ve/veya cezai sorumluluk üstlenmeksizin; Sağlayıcı ile yaptığı işbu Sözleşme ile bağlı olmak istemediğini satın aldığı hizmetin teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde Sağlayıcı’ya bildirmesidir.

Ne var ki, Yönetmeliğin 15/1-h madde hükmü, tüketiciye tanınması gereken cayma hakkının istisnasını oluşturmaktadır. Buna göre; Alıcı, 14(on dört) günlük cayma hakkı süresi içerisinde Sağlayıcı tarafından sağlanan hizmetlerden faydalanmaya başladığı takdirde cayma hakkından yararlanamayacaktır. Hizmetlerin cayma hakkı süresi içerisinde kullanılmaması halinde 7.1 hükmü geçerli olacak ve Alıcı’nın 14 günlük koşulsuz cayma hakkı olacaktır.

İşbu sınırlar dahilinde kullanılabilecek olan cayma hakkına ilişkin bildirim, akincilar@bizero.bike e-mail adresine yapılır.

 1. GENEL HÜKÜMLER

Alıcı, işbu Formda satışa konu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Alıcı; işbu Formu yazılı olarak teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Sağlayıcı tarafından Tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen hizmete ait temel özellikler, hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

Sağlayıcı; hizmetin ifasının imkânsızlaşması halinde bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcıya bildirir ve 10 (on) günlük süre içinde toplam bedeli Alıcıya iade eder.

Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı hizmetin ifası yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 1. ŞİKAYETLERİN BİLDİRİLMESİ VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

Bizero websitesi ve mobil uygulaması üzerinden yaşanılan herhangi bir sorun ile ilgili; info@bizero.bike e-mail adresine e-posta gönderilerek, 0850 888 2453 numaralı Bizero Çağrı Merkez’i aranarak, Bizero sosyal medya hesapları, Bizero mobil uygulaması veya websitesindeki destek hattı üzerinden bildirimde bulunulabilir.

Gönderilen şikayetler en geç 3 işgünü içinde değerlendirilerek şikayet sahibine süreç ile ilgili bildirim yapılmaktadır. Bizero’dan kaynaklanmayan nedenlerle aksamaların olması durumunda    Bizero sorumlu tutulmayacaktır.

 1. YETKİLİ MAHKEME

İşbu ön bilgilendirme formunun uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda, T.C. Ticaret Bakanlığı’nca her yıl ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde Tüketicinin hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Tüketici sıfatını haiz olmayan Alıcı için, taraflar arasında işbu Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 1. GEÇERLİLİK

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

 1. İSTİSNA

İşbu ön bilgilendirme formunda yer alan ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan doğarak tüketicilere hukuki koruma sağlayan madde hükümleri sadece alıcının Tüketici olduğu hallerde geçerli olarak hüküm ifade edecek olup; alıcının 6502 sayılı kanunda yer alan Tüketici tanımına uymadığı hallerde ilgili maddeler taraflar arasında hüküm ifade etmeyecektir.

 1. SON HÜKÜMLER

İşbu Sözleşme’de düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Siparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunun saptanması veya siparişin kötü niyetle/veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı ya da tespiti halinde, herhangi bir zamanda, Alıcıyı bilgilendirmek koşuluyla sipariş başvurusunu, gerekli incelemelerin yapılmasını teminen durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar.

 1. KABUL BEYANI

İşbu Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen ön bilgileri edindiğimi teyit ederim.

Sağlayıcı: Mehmet Akıncılar- Bizero Bisiklet Paylaşım Platformu
Tüketici:

 

###
Tarih:

 

###