Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR

Sağlayıcı

 

Unvan:Mehmet Akıncılar- Bizero Bisiklet Paylaşım Platformu (“Sağlayıcı” olarak anılacaktır.)
Mersis No:2951875850000001
Teslimat Adresi:Nispetiye Mah. Gazi Güçnar Sok. Uygur Apt. No: 4/7 Beşiktaş/ İstanbul
E-posta:akincilar@bizero.bike
Telefon               :0850 888 2453
ile  
AlıcıAd Soyad/Unvan:### (kısaca “Alıcı” olarak anılacaktır.)
Tebligat Adresi:###
E-posta:###
Telefon:###
IP Adresi:###

 

(İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde (“Sözleşme”) Bizero ve Alıcı ayrı ayrı “Taraf” ve beraberce “Taraflar” olarak adlandırılacaktır.)

MADDE 2 – KONU VE KAPSAM

İşbu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın Sağlayıcı’nın web sitesi www.bizero.bike  (“Site”) ve mobil uygulaması üzerinden siparişini verdiği aşağıda belirtilen nitelikleri haiz ve satış fiyatı aşağıda belirtilen abonelik hizmetinin satışı ve ilgili hizmetin sağlanmasına ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ( “Kanun”) ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

Sitede ve mobil uygulamada listelenen ve ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar sitede güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Ancak hatayla yanlış yazılan veya güncellenmemiş olan fiyat farklılıklarında Sağlayıcı’nın Tüketiciye bildireceği güncel fiyat geçerli kabul edilecektir. Hata durumlarında hizmet bedelinden fazla çekim yapılmışsa farkı iade edilir. Hizmetin gerçek fiyatı ilan edilenden farklı ise Tüketiciye gerçek fiyat bildirilir. Tüketicinin talebi doğrultusunda gerçek fiyat üzerinden satış gerçekleştirilir ya da satış iptal edilir.

MADDE 3- SÖZLEŞME TARİHİ

İşbu sözleşme Taraflar arasında internet ortamı üzerinden bildirilen icap ve kabul üzerine ### tarihinde kabul edilmiştir.

MADDE 4- SÖZLEŞME KONUSU HİZMETLER VE ÖDEME

İşbu Sözleşme kapsamında Sağlayıcı tarafından Alıcı’ya Sözleşme’de ve web sitesinde belirtilen limitler ve bedeller dahilinde elektrikli ve elektriksiz bisiklet kullanımı, Bizero 2 kullanım hakkı, Bizero Scooter kullanım hakkı, ücretsiz sürüş eğitimi ve hafta sonu sürüşlerine katılım haklarından faydalanmayı sağlayan hizmetler sunulmaktadır.

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Adı, kodu: ###

Elektriksiz bisiklet kullanım limiti: ###

Elektrikli bisiklet kullanım limiti: ###

Toplam satış bedeli (KDV dahil): ###

Ödeme şekli: ###

Firma adı: ###

Fatura edilecek kişi/kurum: ###

Fatura adresi: ###

Yukarıda adı belirtilen abonelik kapsamında alıcının günlük olarak işbu aboneliği kapsamında belirtilen saatlerle sınırlı olarak elektrikli ve elektriksiz bisiklet kullanma hakkı mevcuttur.

Ayrıca Sağlayıcı tarafından sunulan Bizero 2 kullanım hakkı, Bizero Scooter kullanım hakkı, ücretsiz sürüş eğitimi ve hafta sonu sürüşlerine katılım hakkı da bu çerçevede saklıdır.

4.1 HİZMETİN SAĞLANMASI VE SAĞLANMA ŞEKLİ

Sözleşme; Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcı’nın Sağlayıcı’dan satın almış olduğu Hizmetin Alıcı’nın hesabına tanımlanması ile ifa edilmiş olur. Hizmet, kural olarak Alıcı’nın kendisinde veya açıkça belirtilmesi halinde formunda ve işbu Sözleşmede yazılı olan yetkili kişi/kişilere tanımlanacaktır.

Sağlayıcı, sipariş konusu Mal/Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Hizmet’i, Alıcı tarafından hizmet bedelinin ödendiği günü takip eden ilk iş gününün sonuna kadar Alıcı’nın hesabına tanımlar.

MADDE 4.2- HİZMETİN FİYATI

Hizmetin peşin sağlama fiyatı, formda yer almakla birlikte, hizmetin tanımlanması sonunda gönderilen bilgilendirme maili ve müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Sağlayıcı tarafından yapılabilecek indirimler, kuponlar, sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır

4.3 ÖDEME

4.3-1 İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak ödemeler Bankalara ait kredi kartları yahut banka kartları ile online olarak ya da banka havalesi veya EFT ile kredi satın almak suretiyle yapılır.

4.3-2 Sağlayıcı tarafından belirlenen abonelik biçimleri belirli periyodik süre esasına göre belirlenmiş olup (1 aylık, 6 aylık, 12 aylık gibi periyotlar olup bunlardan farklı periyotlar da belirlenebilir) bu sürelere ilişkin abonelik bedelleri tek seferde ve bütün süreyi kapsayacak şekilde tahsil edilmektedir.

4.3-3 Müşterinin, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda işbu Sözleşme’de belirtilmiş olan taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Müşteri ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Müşteri arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Müşteri, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

4.3-4 Sağlayıcı, gerekli gördüğü durumlarda, Alıcı’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, hizmeti durdurma hakkını saklı tutar. Sağlayıcı aboneliğin başlatılmasında sorun tespit ettiği durumlarda Alıcı’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden Alıcı’ya ulaşamadığı takdirde hizmetin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. Alıcı’dan bu süre zarfında Sağlayıcı ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde Alıcı’dan herhangi bir cevap alınamazsa Sağlayıcı, her iki tarafın da zarar görmemesi için aboneliği iptal eder.

4.3-5 3 iş günü içerisinde ödemesi yapılmayan banka havalesi/EFT siparişleri iptal edilir. Aynı müşteri tarafından iki kere arka arkaya havale/EFT açılması ve ödeme olmaması durumunda Sağlayıcı diğer havale/EFT siparişlerini iptal etme hakkını saklı tutar.

4.3-6 Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) alıcı tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır.

4.3-7 Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin/EFT’nin satıcı hesaplarına ulaştığının Sağlayıcı tarafından tespit edildiği andır.

4.3-8 Sözleşme konusu hizmetin sağlanması yükümlülüğünün yerine getirilmesinin Sağlayıcı’dan beklenemeyeceği hâllerde alıcı bu durumdan haberdar edilir ve alıcının ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge kendisine iade edilerek sözleşme feshedilir. Böyle bir durumda alıcının sağlayıcıdan ilave ve her ne ad altında olursa olsun herhangi bir maddi ve/veya manevi zararın tazmini talebi olmayacaktır.

4.3-9 İşbu sözleşme kapsamında yapılacak fesih bildirimleri yazılı olarak ve sözleşmenin “1.Taraflar” maddesi ile bildirilen e-posta adreslerine fesih iradesinin yönlendirilmesi sureti ile geçerli olacak ve beyanın ulaşması ile hüküm doğuracaktır.

4.3-10 Alıcı siparişin onaylanması ile ödeme yükümlülüğü altına girdiğini kabul ve taahhüt etmektedir.

MADDE 5- SAĞLAYICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 Sağlayıcı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.2 Reşit olmayan kimseler Sağlayıcı’dan hizmet satın alamaz. Sağlayıcı, alıcının sözleşme ile yazılı olarak beyan ettiği yaşın doğru olduğunu esas alır. Alıcının yaşını sehven dahi olsa yanlış yazmasından dolayı Sağlayıcı’ya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemez.

MADDE 6- ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1 Alıcı, sipariş vermekle birlikte sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun olarak ödemeyi gerçekleştireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2 Alıcı, Sağlayıcı’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetin nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları ve şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar başta olmak üzere sözleşme kapsamında gereken tüm bilgiler hakkında açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

MADDE 7- CAYMA HAKKI

7.1 Cayma hakkı, Alıcı’nın herhangi bir gerekçe göstermeksizin, hiçbir hukuki ve/veya cezai sorumluluk üstlenmeksizin; Sağlayıcı ile yaptığı işbu Sözleşme ile bağlı olmak istemediğini satın aldığı hizmetin teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde Sağlayıcı’ya bildirmesidir.

7.2 Ne var ki, Yönetmeliğin 15/1-h madde hükmü, tüketiciye tanınması gereken cayma hakkının istisnasını oluşturmaktadır. Buna göre; Alıcı, 14(on dört) günlük cayma hakkı süresi içerisinde Sağlayıcı tarafından sağlanan hizmetlerden faydalanmaya başladığı takdirde cayma hakkından yararlanamayacaktır. Hizmetlerin cayma hakkı süresi içerisinde kullanılmaması halinde 7.1 hükmü geçerli olacak ve Alıcı’nın 14 günlük koşulsuz cayma hakkı olacaktır.

7.3 İşbu sınırlar dahilinde kullanılabilecek olan cayma hakkına ilişkin bildirim Ek’te yer alan format çerçevesinde Madde 1’de belirtilen e-posta adresine yapılacaktır.

MADDE 8- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

Alıcı, hizmet ilişkisini 0850 888 2453 numaralı telefonu arayarak bitirebilir. Hizmet ilişkisinin Alıcı tarafından iptal edilmesi durumunda aylık ücretler, yıllık ücretler, başvuru ücretleri veya benzeri ücretler, aksi İşbu Sözleşme’de özellikle belirtilmediği ve mevcut durum gerektirmediği sürece iade edilmez. Aşağıda Bölüm 8.1’de yer alan fesih hükümlerine ek olarak, Sağlayıcı Alıcı’ya (30) otuz günden az olmamak kaydıyla önceden bildirimde bulunarak İşbu Sözleşme’yi feshettiği takdirde, fesih yapılan abonelik için ödenen toplam ücretin toplam abonelik periyoduna bölünmesi sonucu ortaya çıkan bedelin aboneliğin kullanılamayacağı süreye oranlanması neticesinde oluşan kısmını Alıcı’ya iade eder. İşbu Sözleşme’nin Alıcı tarafından fesih veya iptal edilerek taahhüttün bozulması durumunda Alıcı, İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi sonucu ödemiş olduğu bedeli geri alamayacağı gibi ayrıca taahhüttü dolayısıyla sağlanan hizmete yönelik indirim, muafiyet yahut bu sonuca yol açacak herhangi bir imkandan faydalandıysa eğer faydalanmış olduğu dönemlere yönelik indirimleri de ayrıca Sağlayıcı’ya ödemekle mükelleftir. Tüketiciden taahhüt kapsamında tahsil edilecek bedellerin henüz tahakkuk etmemiş kısmının toplamı bu tutardan düşükse tüketicinin lehine olan tutar esas alınır. Ancak, Ayrıca fesihten önce düzenlenmiş ama fesih esnasına kadar tebliğ olmamış olan tüm cezai ve idari yaptırımlardan da Alıcı sorumlu olacaktır.

8.1- FESİH SEBEPLERİ VE SONUÇLARI

Eğer Alıcı:

  1. İşbu Sözleşme kapsamında yer alan herhangi bir tutarı ödemezse,
  2. İşbu Sözleşme’de veya Kurallar’da belirtilen herhangi bir hüküm veya koşula uymazsa,
  3. Hizmeti kullanırken, Sağlayıcı’nın takdirine bağlı olarak hizmet ilişkisinin sürmesine engel teşkil edecek bir kazaya karışırsa,
  4. Alıcı, Sağlayıcı’nın, kendi takdirine bağlı olmak kaydıyla uygunsuz, ihmalkâr, saldırgan, taciz edici veya başka şekilde kabul edilemez bulacağı faaliyetlere karışır veya bu tür davranışlar sergilerse; veya
  5. Alıcı borcunu, ödeme tarihi geçse de ödemiyorsa, borçlarını ödemekten aciz hale düşerse, herhangi bir iflas yasası veya benzeri bir yasa uyarınca Alıcı’ya dilekçe (veya başka bir belge) tebliğ eder ve bu tebliğin yapıldığı tarihten itibaren altmış (60) gün içinde durum çözüme kavuşturulamazsa, tasfiye, paraya dönüştürme, konkordato, mali yeniden yapılanma veya sermayesinin yeniden yapılandırılmasını önerirse, alacaklıların lehine devir veya ipotek işlemi başlatır veya bir alıcı, kayyum, yeddi emin ya da buna benzer bir temsilci Alıcı’nın mülkü veya işlerinin başına atanır ya da Alıcı’nın mülkü veya işlerinin zilyetliğini alırsa, Sağlayıcı Alıcı’ya yapacağı bildirim ile İşbu Sözleşme’yi derhal feshedebilir. Buradaki Bölüm 8.1 uyarınca fesih durumunda hizmet ücreti veya diğer ücretler iade edilmez.

8.3 İşbu Sözleşme’nin feshiyle, Alıcı’nın Sağlayıcı hizmetlerini kullanım hakları derhal feshedilir. Alıcı, İşbu Sözleşme’nin feshiyle birlikte ya da başka şekilde, tüm yasal ücretlerden, mahkeme giderlerinden ve İşbu Sözleşme hükümlerinin uygulanmasına ilişkin (yukarıda belirtilen malların kurtarılmasıyla ilgili maliyetler veya Sağlayıcı’ya borçlu olunan ve ödeme tarihi gelen tutarlar dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm masraflardan sorumludur ve bunları ödemeyi kabul eder.

MADDE 9- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda, T.C. Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici sıfatını haiz olmayan Alıcı için, taraflar arasında işbu Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

MADDE 10-TEMERRÜD

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Türk Borçlar Kanunu’nun 123-125. maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle hizmetin ifasını, ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

Yönetmeliğin 16.maddesinin 4. fıkrası gereğince Sağlayıcı, Sözleşme konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumun Sağlayıcı tarafından öğrenildiği tarihten itibaren 3(üç) gün içinde Alıcı’ya bildirmeyi taahhüt eder. Bu durumda, Sağlayıcı sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup, Alıcı’dan satın aldığı hizmete ilişkin tahsil edilen tüm bedelleri ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14(on dört) gün içinde geri iade edeceğini taahhüt eder.

MADDE 11- BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme çerçevesinde Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, Madde 1’de belirtilen e-posta adresi üzerinden yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Sağlayıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
MADDE 12- YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme 12(on iki) maddeden ibaret olup, Taraflarca okunarak ##/##/#### tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

SAĞLAYICIALICI
Mehmet Akıncılar-Bizero Bisiklet Paylaşım Platformu