Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Bu sözleşme; Nispetiye Mah. Gazi Güçnar Sok. Uygur Apt. No: 4/7 Beşiktaş İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Mehmet Akıncılar-Bizero’ya kayıtlı BİZERO BİSİKLET PAYLAŞIM PLATFORMU (bundan böyle BİZERO olarak anılacaktır) ile aşağıda beyan ettiği adreste yerleşik(bundan böyle kısaca “ÜYE” olarak anılacaktır.) arasında yapılmıştır.

MADDE 2- AMAÇ

İş bu sözleşmenin amacı; BİZERO’un sunmuş olduğu elektrikli bisiklet kiralama sisteminden, üyelerin faydalandırılması ve bu konuda doğabilecek ihtilafların giderilmesi şartlarının tayin ve tespitidir.

MADDE 3- ÜYE KAYDI

Bu sözleşme, ÜYE’ nin BİZERO mobil uygulaması üzerinden üyelik işlemlerini başlatması ile kurulmuştur. ÜYE’ye ait bilgilerin sisteme işlenmesinden sonra, bisiklet kiralama sistemi aktive olacaktır.

MADDE 4- SÖZLEŞMENİN FESHİ

Taraflar, ÜYE’nin kendi isteği doğrultusunda ya da ÜYE’nin sözleşmeye aykırı davranışının anlaşılması sonucunda, ÜYE’lik kaydının BİZERO tarafından silineceğinde, kalan borçların sözleşmeye uygun şekilde tahsil edileceğinde ve sözleşmenin tek taraflı fesihedileceğinde mutabıktır.

MADDE 5- AKILLI BİSİKLET ÜYELİK ŞARTI

ÜYE reşit (yetişkin) olmalıdır; aksi durumda bu sözleşme kurulmamış sayılır. Bu sözleşmeyi imzalayan ÜYE’nin trafik kurallarını ve bisiklet sürmeyi bildiği varsayılır. ÜYE’nin bu hükme aykırı davrandığının sonradan anlaşılması hâlinde, 4’ncü madde uygulanır.

MADDE 6- AKILLI BİSİKLET ÜYE HAKLARI

BİZERO ile ÜYE arasında yapılan sözleşme, saatler ile ölçülecek limitler dâhilinde bisiklet kullanım hakkı sağlar. ÜYE alacağı hizmetin hükümlerini, şartlarını öğrenmek ya da çeşitli isteklerini iletebilmek için www.BİZERO.bike adresinden ve / veya ilan edilmiş telefon hatları üzerinden müşteri hizmetleri(0850 888 24 53) ile irtibata geçebilirler. BİZERO olabilecek en kısa sürede soruları ve talepleri işleme koyacak ve cevaplayacaktır.

MADDE 7- TESLİMAT VE İADE

ÜYE; bisikleti teslim aldıktan sonra kullanıma uygun olup olmadığını kontrol etme sorumluluğundadır. Kullanım için uygun olmayan bisikleti, teslim aldığı istasyona, teslim aldıktan hemen sonra yaptığı denemeyi takiben 2 dakika içinde iade ederse sistem ücret almayacaktır. Aksi takdirde, ödenen ücret iade edilmez ve yeni bisiklet talebi, ücreti ödendikten sonra karşılanır.

ÜYE’nin bisikleti sisteme; kayıp, çalıntı vb. durumlarda iade edememesi ve MADDE 9’da belirtilen bisiklet ücretinin BİZERO’ya 3 ay içerisinde ödenmemesi durumda BİZERO, ÜYE’nin TC kimlik numarasını kullanarak yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

ÜYE’nin bisikleti istasyona bıraktığı ve iade etmeyi unuttuğu ya da telefondan kaynaklı iadenin gerçekleşmediği durumlarda bir sonraki sürüş başladığında iade işlemi üst limit olmaksızın gerçekleşir. Bu gibi durumlarda itiraz hakkı ÜYE’de saklı olup, info@bizero.bike mail adresinden ya da 08508882453 nolu çağrı merkezinden BİZERO’ya ulaşabilir. BİZERO itirazlara 7 iş günü içinde cevap vermekle yükümlüdür. BİZERO unutmadan ve ya telefondan kaynaklı iade problemini doğrularsa 5 TL üst limitle sürüş ücretini düzenler. Doğrulama hakkı BİZERO’da saklıdır.

ÜYE; sürüş başlamadan önce BİZERO uygulamalarının yaptığı uyarıları dikkate alma sorumluluğundadır. Bu kapsamda yığılma istasyonlarındaki limit uyarılarını takip edip bu istasyona limitin aşıldığı durumlarda bisiklet bıraktığında ödeyeceği ücretin (istasyon eğimine göre 2/3/5 TL) bilincindedir. Yine yığılma sorununu çözmek özellikle elektriksiz bisikletlerin yokuşları çıkarılmasını teşvik etmek amacıyla ücretsiz sürüş ve diğer her türlü kampanyayı düzenleme ve gerektiğinde kaldırma hakkı BİZERO’da saklıdır.

MADDE 8- AKILLI BİSİKLET ÜYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ÜYE, hizmeti ve bisikletleri azami özenle kullanacağını; sisteme, kendine, 3. kişilere, evcil veya sokak hayvanlarına, bisikletlere hasar vermeyeceğini kabul eder.

ÜYE, bisikleti istasyondan alıp geri bırakana kadar geçen sürede, bisikletlerin doğru şekilde korunması, bakılması ve güvende olmasından sorumludur. Kullanımdan sonra bisikleti istasyonlara geri getirmek, bisiklet parkına kilitlendiğinden emin olarak bırakmak zorundadır.

ÜYE’nin kötü ve kurallara uygun olmayan kullanımlarından dolayı bisiklette meydan gelebilecek her türlü arıza ve onarım giderleri ÜYE’ye ait olacaktır.

ÜYE, mekanik şifreli kilide sahip bisikletleri iade ederken üzerindeki kilidi kilitlemek ve parolasını karıştırmak yükümlülüğündedir. Kilidin açık bırakıldığı durumlar, sonraki ücretsiz kullanım ve istasyon değişikliğine bağlı diğer kullanıcılarının sürüşlerini engelleyebilecek vakalar BİZERO’nun geliştirdiği yazılım ile tespit edilebilir. Bu gibi durumların ilkinde ÜYE, mobil uygulamalar aracılığıyla uyarılır. Tekrarı akabinde ÜYE’ye 5 TL’lik ceza uygulanır. Ceza, ÜYE’nin borcuna yansıtılır ve bir dahaki sürüşünde ÜYE’nin önceden seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil edilir. Ödemenin alınamadığı ve 3 ay boyunca sürüş yapılmaması durumunda ÜYE, BİZERO’nun vereceği banka hesap numaralarından birine ücreti yatırmakla yükümlüdür. BİZERO, 3 ay sonunda geciken her ay için bu tutara yüzde 5 gecikme ceza bedeli ekleme hakkına sahiptir. İtiraz hakkı ÜYE’de saklı olup, ÜYE bu gibi durumlarda info@bizero.bike mail adresinden ya da 08508882453 nolu çağrı merkezinden BİZERO’ya ulaşabilir. BİZERO itirazlara 7 iş günü içinde cevap vermekle yükümlüdür.

BİZERO, bu sözleşmeye konu bisikleti, kararlaştırılan maksatlar için kullanılacağına yönelik tam bir iyi niyetle ÜYE’ye teslim etmiştir. Bisikletin suç sayılabilecek şekilde ve yasaklanmış şekil veya işlerde kullanılmasından dolayı oluşacak her türlü hukuki, idari ve mali yaptırımlardan ÜYE sorumludur. Böyle bir durumundan BİZERO ve işbirlikçileri sorumlu tutulamaz.

ÜYE, bisikletleri bisiklet yollarında ya da önerilen güzergâhlarda kullanmak sorumluluğundadır.
Bisikletin ÜYE’de olduğu süre içerisinde (ileride çıkacak da olsa) gerek bisiklete, gerek ÜYE’ye ve gerekse 3. şahıslara verilen zararlardan dolayı tüm maddi ve manevi tazminat sorumlulukları ÜYE’ye aittir.

Bisikletin kullanımından doğan her türlü idari yaptırımın muhatabı ÜYE’dir.

ÜYE, bisikleti istasyondan alabilmesi için kredi kartı bilgilerini ve TC kimlik numarasını sisteme girmek zorundadır. Eksik ve yanlış bilgi paylaşım durumda bisikletleri kiralayamaz.

Kask ve benzeri koruma malzemeleri temini ÜYE’nin sorumluluğundadır.

ÜYE tarafından kullanılan bisikletin kaybı durumunda ÜYE BİZERO’ya en geç 3 iş günü içinde haber vermek durumundadır. Haber verdikten sonra 20 iş günü bisikleti bulma süresi verilir. Bu süre içinde BİZERO saha takip araçlarından, kullanıcı ise kendi imkanlarınla bisikleti bulmaya çalışır. Bu süre sonunda bisiklet bulunamazsa bisiklet “kesin kayıp” kabul edilir. Benzer şekilde ÜYE bisikletin kilidini kilitlemediği, şifresini değiştirmediği durumlarda bisiklet kaybolursa BİZERO, ÜYE’yi 7 iş günü içinde bilgilendirir. Kayıp bisiklet 20 iş gününde bulunamazsa bisiklet yine “kesin kayıp” kabul edilir. ÜYE’nin “kesin kayıp” durumunda BİZERO’ya ödemesi gereken tutar elektrikli bisiklet için 3000 TL, elektriksiz bisiklet için ise 1000TL’dir.Bu tutarın 3 ay içerisinde ödenmesi gerekmektedir. BİZERO, 3 ay sonunda geciken her ay için bu tutara yüzde 5 gecikme ceza bedeli ekleme hakkına sahiptir. Bisikletin bedeli ÜYE tarafından ödendikten sonra bisiklet eğer BİZERO’nun anlaşmalı olduğu kuruma/şirkete/3.kişilere aitse BİZERO ücreti bu kuruma/şirkete/3.kişilere öder.

ÜYE, ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye aktarılmasına ve iyzico tarafından https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi/ adresindeki Gizlilik Politikası’nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.

ÜYE, BİZERO’nun bir iş faaliyeti parçası olarak bilgilendirme mesajı (SMS) ve email gönderebileceğini kabul eder. Bununla birlikte info@bizero.bike adresine, e-mail adresine/ telefon numarasına artık bu tür mailleri/mesajları almak istemediğini belirten bir e-posta göndererek her zaman Bizero’nun maillerini/metin mesajlarını (SMS) almaktan vazgeçebilir. Mailleri/metin mesajlarını (SMS) almaktan vazgeçen ÜYE, bu durumun hizmetleri kullanımını etkileyebileceğini kabul eder.

MADDE 9- ÜCRETLENDİRME,ABONELİK  VE ÖDEME

BİZERO, ÜYE’nin kredi kartından her sürüş sonrası ödeme alma hakkına sahiptir. Kredi/banka kartında sorun olması ve ödeme alınamaması durumunda kullanıcıya mail/SMS/notification yoluyla bildirim yapılır. Bu sorunun devam etmesi durumunda BİZERO kredi/banka kartı bilgilerini silme ve sorunu çözmek için ÜYE’yi arama hakkına sahiptir. Sorunun bu yollar sonucunda çözülememesi ve 3 ay süreyle başka sürüş olmaması durumunda ÜYE, BİZERO’nun vereceği banka hesap numaralarından birine ücreti yatırmakla yükümlüdür. BİZERO, 3 ay sonunda geciken her ay için bu tutara yüzde 5 gecikme ceza bedeli ekleme hakkına sahiptir.

Kredi/banka kartı bulunmayan kullanıcılar BİZERO’nun internet sitesi(bizero.bike/bankahesaplarimiz)üzerinde belirtilmiş olan hesap numaralarına min. 20 TL ödeme yaparak sürüşten faydalanabilirler. Cüzdan bakiyesinin 20 TL’nin altında kaldığı durumlarda ÜYE’nin bakiye miktarını arttırması gerekmektedir.

BİZERO işbu kuralları, kampanya ve tarifeleri tek taraflı olarak değiştirme hakkına haizdir. Kurallarda ve tarifelerde herhangi bir değişiklik olması, kampanya ve indirim olması durumunda BİZERO bu durumu www.bizero.bike adresinde yayınlar.

İşbu kullanım bedelleri: Elektrikli bisiklet için kilit açma 1 TL, dakikası 2 kuruş şeklinde olup elektriksiz bisiklet için 50 kuruş, dakikası 1 kuruş olarak ücretlendirilir.

Abonelik modelinde ise abonelik satın alan ÜYE; günlük 2 saate kadar elektriksiz, 1 saate kadar elektrikli bisiklet kullanım hakkına sahip olur. Bu hakkın 1 aylık abonelikte aylık ücreti 19.90 TL, 6 aylık abonelikte aylık ücreti 14,90 TL, 12 aylık abonelikte aylık ücreti 9,90 TL şeklindedir. ÜYE, abonelik ödemesini 1 aylıkta 19,90 TL, 6 aylıkta 89,4 TL, 12 aylıkta 118,8 TL olarak yapar. Taksitlendirme durumunda vade farkı kullanıcıya yansıtılır. Günlük kullanım limitleri aşılması durumda kilit açma ücreti alınmadan mevcut tarife üzerinden ücretlendirilir.

MADDE 10- GİZLİLİK

Taraflar, sahip oldukları bilgileri (kişisel/kurumsal) gizli tutmakla sorumludur. Elde edilen bilgi ve belgeler kesinlikle 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.

MADDE 11- TEBLİGAT ADRESİ

Tarafların bu sözleşmede yazılı adreslerine yapılacak tebligatlar geçerlidir. Bu adreslerde bir değişiklik olması halinde adres değişikliği yapan taraf diğer tarafa yeni adresini yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bunun yapılmaması halinde eski adrese yapılan tebligatlar kanunen geçerli sonuçlar doğurur.

MADDE 12- MÜCBİR SEBEPLER

Yasalarda belirtilmiş olan mücbir sebepler dâhilinde yine yasalarda belirtilmiş olan hükümler geçerlidir.

MADDE 13- UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün ihtilaflarda öncelikle sözleşme hükümleri, bu sözleşmede hüküm bulunmayan hâllerde ise T.C. mevzuatı uygulanacaktır.

MADDE 14- YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İş bu sözleşmeden dolayı doğacak bütün ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.